/HYPOTÉKA
 • KATASTER
 • HYPOTÉKA
 • NEHNUTEĽNOSŤ
 • DOM
 • BYT
 • KÚPA

Prešli ste si takmer celým realitným kolotočom – od rozhodovania, či pôjdete do bytu alebo domu, či to bude byt dvoj-alebo trojizbový, či v  tej alebo onej štvrti a na akom poschodí. Potom ste absolvovali nespočetnémnožstvo obhliadok, zvažovali ste rôzne možnosti, robili kompromisy. Keď ste mali svoju vysnívanú nehnuteľnosť podrukou, riešili ste hypotéku, až to napokon celé dospelo do zdarného konca, len aby ste zistili, že na vás číhajú ďalšístrašiaci. Napríklad prepis vlastníctva na katastri. Nemusíte sa však ničoho báť. Podobnosť slov katastera katastrofa je čisto náhodná. Poďme sa teda pozrieť na to, čo vás tam čaká.

Chce to dobrú realitku

Najdôležitejšia vec, ktorú musíte vedieť, je, že vlastníkom nehnuteľnosti sa nestávate podpisom kúpnej zmluvy, ale až dňom právoplatnosti rozhodnutia okresného úradu o povolení vkladu do katastra nehnuteľností. Zároveň by ste si mali byťvedomí toho, že katastrálny odbor príslušného okresného úradu nebude konať z vlastnej iniciatívy – musíte písomnepodať návrh na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. No a ešte sa vám zíde informácia, že dobrá realitná kancelária vybaví celý kataster za vás.

Návrh na vklad do katastra

Poďme sa však pozrieť, čo všetko vás čaká, ak vaša realitka nie je zase až taká dobrá alebo ak kúpu nehnuteľnostirealizujete sami. V prvom rade si musíte pripraviť návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.Tento dokument musí obsahovať zopár základných údajov:

 • ak ste fyzická osoba, tak to budú vaše osobné údaje (najmä meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miestotrvalého pobytu, prípadne korešpondenčná adresa); ak ste osoba právnická, tak uvediete obchodné meno, sídlo, IČO, a akje to potrebné, aj adresu na doručovanie,
 • označenie okresného úradu, ktorého katastrálnemu odboru je adresovaný,
 • predmet právneho úkonu vrátane presného pomenovania úkonu, na základe ktorého má vzniknúť právo k nehnuteľnosti.Teda, aby v návrhu bolo uvedené, napr. návrh na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti na základe kúpnejzmluvy,
 • presné označenie nehnuteľnosti, ktorej sa návrh týka,
 • uvedenie príloh, ktoré prikladáte k návrhu.

Mimochodom, vzorov návrhov na vklad do katastra nájdete na internete neúrekom, takže si s tým zbytočne nelámtehlavu a dajte sa viesť predlohou. Venujte však pozornosť tomu, aby obsahovala všetky potrebné zákonné náležitosti.

Nevyhnutné prílohy

K návrhu na vklad si budete musieť pripraviť zopár príloh, bez ktorých sa celý proces nezaobíde.A, samozrejme, zaplatiť správny poplatok vo výške 66 €.

Ako prílohu číslo jeden budete potrebovať kúpnu zmluvu s notársky overenými podpismi predávajúceho majiteľa,a to v dvoch vyhotoveniach. Vaše podpisy na zmluve overené byť nemusia.

Prílohou číslo dva je vyhlásenie správcu nehnuteľnosti. To však len v prípade, že kupujete byt. Súčasný majiteľmusí mať vyrovnané všetky záväzky voči správcovi bytového domu či bytovému družstvu. Ak je všetko v poriadku,správca je povinný vyhotoviť vlastníkovi vyhlásenie, že nemá žiadne nedoplatky. Toto vyhlásenie na podateľni odovzdátespolu s ostatnými dokumentmi.

Možné úskalia

Nezabudnite, že návrh na vklad do katastra sa podáva v mieste, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Takže pozor – ak stekúpili byt alebo dom v Partizánskom, darmo pôjdete na okresný úrad vo svojom rodnom Poprade. Tam by ste verunepochodili.

Ak ste trafili správny okresný úrad a návrh podali, príslušný kataster váš návrh preskúma. V prípade, že jevšetko v poriadku, váš návrh schváli. Rozhodnutie by malo uzrieť svetlo sveta do 30 dní od doručenia návrhu.

V prípade, že niečo zabudnete alebo popletiete, nič sa nedeje. Kataster konanie preruší a vyzve vás, aby stev stanovenej lehote chyby odstránili. Často sa napríklad stáva, že ľudia zle zapíšu nehnuteľnosť alebo neuvedúsprávny register katastra. Pri prerušení konania však pozor na dodržanie lehoty. Ak opravu nestihnete načas, úradkonanie zastaví a môžete začať odznova.

Tip na záver:

Pred tým, ako pôjdete podať návrh na vklad, vyplňte na stránke www.katasterportal.sk dokument Oznámenieo zamýšľanom návrhu na vklad, vytlačte si ho, podpíšte a priložte k návrhu. Takto na katastri za podanienávrhu zaplatíte len 51 eur namiesto 66 eur.

Získajte prehľad o všetkých novinkách

Prihláste sa na odber noviniek.

Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia