/ Nehnuteľnosti
  • nehnuteľnosť
  • dom
  • byt
  • hypotéka
  • rezervačná zmluva
  • kúpna zmluva

V jednom z minulých článkov sme si ujasnili, čo je to rezervačná zmluva, aké z nej plynú výhody a povinnosti a aký má vzťah ku kúpnej zmluve. Dnes sa na tieto témy pozrieme trošku bližšie a povieme si, aké sú férové štandardy lehôt a pravidiel.

Detaily rezervačnej dohody

Rezervačná zmluva vám zabezpečuje „zmrazenie“ danej nehnuteľnosti. Teda to, že ju majiteľ nebude ďalej ponúkať. Zmluva však musí obsahovať aj ďalšie náležitosti ako napríklad opis danej nehnuteľnosti, čiže údaje z listu vlastníctva. Ak ste sa s majiteľom dohodli, že k domu či bytu bude prislúchať, dajme tomu, garáž, zapísaná tu musí byť aj tá. Ak kupujete dom, uistite sa, že v dohode je zohľadnený aj pozemok, na ktorom dom stojí.

V dokumente musia byť identifikované zmluvné strany, teda majiteľ, kupujúci a prípadne realitný agent či kancelária. A, samozrejme, rezervačná zmluva musí obsahovať cenu, za ktorú nehnuteľnosť kupujete.

Termíny sú o dohode

Lehota trvania rezervačnej zmluvy je vecou dohody oboch strán. Existujú však určité štandardy. Pri hypotekárnom úvere ide väčšinou o 4 až 8 týždňov. V prípade, že máte kompletnú hotovosť, môže stačiť aj týždeň. Nezabudnite dohodnuté termíny dať zapísať do znenia rezervácie.

Rovnako do nej vložte aj ďalší dôležitý dátum a tým je termín uvoľnenia nehnuteľnosti. Je to deň, keď predávajúci dáva byt alebo dom k dispozícii novému majiteľovi, teda vám. Zvyčajne je to deň, keď sa podpíše kúpna zmluva a zároveň deň, keď financie putujú na účet predávajúceho.

Následné zmluvy

Realitná kancelária slúži aj na to, aby vám čo najskôr po podpise rezervačnej dohody zabezpečila vypracovanie následných zmlúv, čiže kúpnej alebo zmluvy o budúcej kúpnej zmluve.

Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve uzavrite vtedy, ak zistíte, že dom či byt majú nejaké nezrovnalosti, kvôli ktorým nie je možné uzavrieť kúpnu zmluvu. Môže to byť technický stav nehnuteľnosti alebo nevyrovnané právne záležitosti. Na rozdiel od rezervačnej zmluvy vám dáva pevnejšiu pôdu pod nohami a silnejšie právne prostriedky, ak druhá strana nedodrží jej znenie.

Chcem hypotéku Chcem refinancovať