/NEHNUTEĽNOSTI
  • NEHNUTEĽNOSŤ
  • DOM
  • BYT
  • HYPOTÉKA
  • REZERVAČNÁ ZMLUVA
  • KÚPNA ZMLUVA

V jednom z minulých článkov sme si ujasnili, čo je to rezervačná zmluva, aké z nej plynú výhody a povinnosti a aký má vzťahku kúpnej zmluve. Dnes sa na tieto témy pozrieme trošku bližšie a povieme si, aké sú férové štandardy lehôt a pravidiel.

Detaily rezervačnej dohody

Rezervačná zmluva vám zabezpečuje „zmrazenie“ danej nehnuteľnosti. Teda to, že ju majiteľ nebude ďalej ponúkať. Zmluva všakmusí obsahovať aj ďalšie náležitosti ako napríklad opis danej nehnuteľnosti, čiže údaje z listu vlastníctva. Ak ste sa s majiteľomdohodli, že k domu či bytu bude prislúchať, dajme tomu, garáž, zapísaná tu musí byť aj tá. Ak kupujete dom, uistite sa, žev dohode je zohľadnený aj pozemok, na ktorom dom stojí.

V dokumente musia byť identifikované zmluvné strany, teda majiteľ,kupujúci a prípadne realitný agent či kancelária. A, samozrejme, rezervačná zmluva musí obsahovať cenu, za ktorú nehnuteľnosťkupujete.

Termíny sú o dohode

Lehota trvania rezervačnej zmluvy je vecou dohody oboch strán. Existujú však určité štandardy. Pri hypotekárnom úvere ideväčšinou o 4 až 8 týždňov. V prípade, že máte kompletnú hotovosť, môže stačiť aj týždeň. Nezabudnite dohodnuté termíny daťzapísať do znenia rezervácie.

Rovnako do nej vložte aj ďalší dôležitý dátum a tým je termín uvoľnenia nehnuteľnosti. Je todeň, keď predávajúci dáva byt alebo dom k dispozícii novému majiteľovi, teda vám. Zvyčajne je to deň, keď sa podpíše kúpnazmluva a zároveň deň, keď financie putujú na účet predávajúceho.

Následné zmluvy

Realitná kancelária slúži aj na to, aby vám čo najskôr po podpise rezervačnej dohody zabezpečila vypracovanie následnýchzmlúv, čiže kúpnej alebo zmluvy o budúcej kúpnej zmluve.

Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve uzavrite vtedy, ak zistíte, že dom či byt majú nejaké nezrovnalosti, kvôli ktorým nie jemožné uzavrieť kúpnu zmluvu. Môže to byť technický stav nehnuteľnosti alebo nevyrovnané právne záležitosti. Na rozdiel odrezervačnej zmluvy vám dáva pevnejšiu pôdu pod nohami a silnejšie právne prostriedky, ak druhá strana nedodrží jej znenie.

Získajte prehľad o všetkých novinkách

Prihláste sa na odber noviniek.

Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia