Mesačné príjmy a deti
1. žiadateľ

2. žiadateľ +
Mesačné výdavky
Max. výška hypotéky
56 200
(30 rokov)
Splátka úveru
425,63

Poplatok za Poistenie k úveru 0 € / mesiac

Poplatok za poistenie nehnuteľnosti 0 € / mesiac

Úroková sadzba
2,59 % p. a.
Fixácia 1 rok
Koľko si chcete požičať?
7 000
75 000
rokov
5 rokov
30 rokov
Splátka úveru
478,58

Poplatok za Poistenie k úveru: 0 € / mesiac

Poplatok za poistenie nehnuteľnosti 0 € / mesiac

Úroková sadzba
0 %
ročne
RPMN
2,42 %

Reprezentatívny príklad RPMN:

Klient získal úver 0 €. Splácať ho bude 0 rokov. Uhradí 0 mesačných splátok po 0 €. Úver bude poskytnutý v deň predchádzajúci splatnosti prvej splátky a v plnej výške. Úroková sadzba úveru je 0,00 % ročne, fixná na 0 rokov.

Uvedený typ a výška úrokovej sadzby platia do skončenia úverového vzťahu za predpokladu, že klient počas celého obdobia úverového vzťahu spĺňa podmienky pre poskytnutie zľavy z úrokovej sadzby podľa Zverejnenia (Program Výhodný súčet Lepšie úroky). V deň prvého poskytnutia úveru klient platí poplatok za poskytnutie úveru 0 €, uhrádza náklady na znalecký posudok vo výške 0 € a poplatok na začatie konania o povolení vkladu záložného práva k nehnuteľnosti 0 €. V súvislosti so získaním úveru za ponúkaných podmienok klient uhrádza v deň splatnosti splátky poplatok za poistenie nehnuteľnosti 0 €, poplatok za poistenie k úveru 00,00 € a poplatok za vedenie účtu v banke 0 €. Poplatok za poistenie k úveru a poplatok za poistenie nehnuteľnosti je zahrnutý v mesačnej splátke. Ročná percentuálna miera nákladov je 0 %. Celková čiastka spojená s úverom je 0 €.

Uvedený príklad je len informatívny. Náklady za znalecký posudok a poplatok za poistenie nehnuteľnosti predstavujú paušálnu sumu a môžu sa líšiť od skutočných hodnôt. Úver Vám bude poskytnutý po splnení podmienok stanovených bankou. Výška úrokovej sadzby je informatívna a závisí od celkového posúdenia bonity klienta a kvality predloženého zabezpečenia.

Viac informácií o našich produktoch a dôležité dokumenty nájdete na www.slsp.sk.
Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia